1396/07/04   3:52 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3084 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 9 از 257

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

بيلروبين متري پوستيگروه کودکانپزشکيکسائياندکتر علي محمد
هپاتيت‌ ويروسي‌مرکز تحقيقات عفونیمراکز تحقيقاتی دانشگاهکسائياننازيلا
مداخله آموزش سلامت در بیماری های غیرواگیر در نظام ارایه خدمات بهداشتی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۰.۲۷کارکنان دانشکده بهداشتبهداشتکريميان کاکلکي زهره
مديريت‌ و برنامه‌ريزى‌ در تربيت‌ بدنى‌دروس عموميمديريت‌ و اطلاع‌رساني‌کريميانجهانگير
عفونتهاي باکتريايي بيمارستانيستادمرکزيمعاونت پشتيبانيکريميانمريم
تشخيص آزمايشگاهي مقاومت ميکروبي در عفونت هاي بيمارستاني ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۸.۱۹)بيمارستانهامعاونت درمانکريميان مهناز
اطلاع سنجي در علوم پزشکي ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۶.۲۳کارکنان دانشکده مديريتمديريت‌ و اطلاع‌رساني‌کريميان پگاه
Experimental research in neurodegeneration & neuroregenerationدانشکده پزشکيدانشجويانکريمي پورمحمد
SLEداخلي و قلبپزشکيکريمي فردکتر منصور
مديريت خدمات پرستاريبيمارستانهامعاونت درمانکريمي بابوکانيمهدي
ارتزهاي‌ اندام‌ تحتاني‌ارتوپدي فنيتوانبخشيکريميمحمد تقي
ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۰.۲۷بيمارستانهامعاونت درمانکريمي رضا

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1376706
به روز رسانی: 15/05/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور