1396/12/28   2:36 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 8 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

سندرم متابولیک ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۶.۲۳داخلي و قلبپزشکيکلانتري دکتر الهام
بهره وری در نظام سلامت ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۹.۷بيمارستانهامعاونت درمانکلانتري الناز
ژنوتایپینگ در مولکولار پارازیتولوژی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۴.۱۲دانشکده پزشکيدانشجويانکلانتري رضا
آموزش بالينی در علوم پزشکیلاين‌ تحقيقاتي‌ محققين EDCمراکز تحقيقاتی دانشگاهکفعميزهرا
آموزش باليني در علوم پزشکيهمه گروههامرکز مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکيکفعميزهرا
مراقبتهاي بهداشتي در دانش آموزان (در نظام اراپه خدمات بهداشتي)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کفاشيفاطمه
آموزش جامعه نگر دانشجويان پرستاري و ماماييبهداشتپرستاري‌ و مامايي‌‌کشوريدکتر ماهرخ
MRI ؛ تاریخ تصویب ۱۳۹۳.۸.۱۱دانشکده پزشکيدانشجويانکشتکارمحمد
مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي قلبي عروقي ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۶.۲۳بيمارستانهامعاونت درمانکشاورز گندماني رضا
زمينه‌هاي‌ جرم‌ در جامعه‌پزشکي اجتماعيپزشکيکشانيحسين
ضایعات تومورال حفره دهان ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۳.۶آسيب شناسيدندانپزشکیکشاني دکتر فروز
بهداشت روان شغلي (در نظام اراپه خدمات بهداشتي)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کسايي زادگانزهرا سادات

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405555
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور