1396/12/28   2:37 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 7 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

آموزش مهارتهاي زندگيمعاونت بهداشتي معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کليشاديمهناز
پیش گيري از بيماري هاي غيرواگير از دوران کودکيگروه کودکانپزشکيکليشادي دکتر رويا
لاپاراسکوپی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۱.۲۸ جراحي عموميپزشکيکليدريدکتر بهروز
عرفان در متون فارسی؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹زبانمديريت‌ و اطلاع‌رساني‌کلاهدوزان دکتر اکبر
مباحث تجهيزات پزشکيمرکز تحقيقات پردازش تصوير و سيگنال پزشکيمراکز تحقيقاتی دانشگاهکلاهدوزانمهندس فرزانه
جراحي در کانسر ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹جراحي عموميپزشکيکلاهدوزان دکتر محسن
ايمونوپارازبتولوژيدانشکده پزشکيدانشجويانکلانيحامد
Air Pollutionبهداشت حرفه ايبهداشتکلانتريدکتر اردشير
بيماريهاي کبد و مجاري صفراويداخلي و قلبپزشکيکلانتريدکتر حميد
اقتصاد مديريت درمان بستريمعاونت درمانمعاونت درمانکلانتريکرمعلي
سيستم عروقيدانشکده پزشکيدانشجويانکلانتريالميرا
بهداشت محيط در بيماري هاي زئونوز در نظام ارايه خدمات بهداشتي ( تاريخ تصويب ۲۸/۷/۱۳۹۲)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کلانتري محمود

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405560
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور