1396/12/28   2:35 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 6 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

هپاتيتساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکيان ارثيشيرين
مديريت اطلاعات در نظام سلامتکارکنان دانشکده پزشکيپزشکيکيانفتانه
نقش تنظيم خانواده در سلامت مادر و کودکشبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کوکلانيمهناز
تغذيه در سرطانساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکوشابهاره
عوارض شيمي درماني در سرطانداخلي - جراحيپرستاري‌ و مامايي‌‌کهنگيليلا السادات
سلامت باروری در نوجوانان ‌19-11 سال ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۱.۱۷ماماييپرستاري‌ و مامايي‌‌کهن دکتر شهناز
آموزش بهداشت موادغذاييشبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کماليعلي اکبر
مراقبتهاي دوران بارداريشبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کماليفرزانه
بيومکانيک اختلالات اسکلتي عضلاني ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۸.۲۵ارتوپدي فنيتوانبخشيکمالي مصطفي
بیومکانیک اختلالات اسکلتی عضلانی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۷.۲۵ارتوپدي فنيتوانبخشيکمالي مصطفي
برنامه‌ريزي درسي در علوم پزشكيلاين‌ تحقيقاتي‌ محققين EDCمراکز تحقيقاتی دانشگاهکلينينويد
برنامه ريزي درسي در علوم پزشکيهمه گروههامرکز مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکيکلينينويد

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405553
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور