1396/12/28   2:36 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 5 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

مدیریت پسماند ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۷.۲۹دانشکده بهداشتدانشجويانکياني فيض آبادي قاسم
Breast Cancerساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکياني رادياسمن
سلامت روان در بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقيساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکيانيمرجان
اندازه گيري و محاسبه دوز در پرتودرمانيدانشکده پزشکيدانشجويانکيانيعلي
مراقبت هاي مامايي دوران بارداري ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کياني فيروزه
خدمات مرتبط با سلامت کودکان زیر 6 سال در نظام ارایه خدمات بهداشتی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۰.۲۸شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کياني بتول
بیماری های پریودنتال ناشی از پلاک باکتریال ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۲.۹پريودنتالدندانپزشکیکياني دکتر سيما
واج شناسی بالینی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹گفتاردرمانيتوانبخشيکيانفرفرانک
Endothelial and inflammatory biomarkers of reproductive healthماماييپرستاري‌ و مامايي‌‌کيان پورمريم
پزشکي باز ساختي در بيماري هاي کليه ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۱۱.۲دانشکده پزشکيدانشجويانکيان پور فرنوش
برنامه ريزي آموزشي در علوم پزشکي ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸) کارکنان دانشکده پزشکيپزشکيکيان مهر محمدرضا
Uveitisچشم پزشکيپزشکيکيان ارثيدکتر فرزان

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405556
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور