1396/07/04   3:52 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3084 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 5 از 257

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

Breast Cancerساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکياني رادياسمن
سلامت روان در بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقيساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکيانيمرجان
اندازه گيري و محاسبه دوز در پرتودرمانيدانشکده پزشکيدانشجويانکيانيعلي
مراقبت هاي مامايي دوران بارداري ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کياني فيروزه
خدمات مرتبط با سلامت کودکان زیر 6 سال در نظام ارایه خدمات بهداشتی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۰.۲۸شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌کياني بتول
بیماری های پریودنتال ناشی از پلاک باکتریال ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۱۲.۹پريودنتالدندانپزشکیکياني دکتر سيما
واج شناسی بالینی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹گفتاردرمانيتوانبخشيکيانفرفرانک
Endothelial and inflammatory biomarkers of reproductive healthماماييپرستاري‌ و مامايي‌‌کيان پورمريم
پزشکي باز ساختي در بيماري هاي کليه ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۱۱.۲دانشکده پزشکيدانشجويانکيان پور فرنوش
برنامه ريزي آموزشي در علوم پزشکي ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸) کارکنان دانشکده پزشکيپزشکيکيان مهر محمدرضا
Uveitisچشم پزشکيپزشکيکيان ارثيدکتر فرزان
هپاتيتساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکيان ارثيشيرين

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1376701
به روز رسانی: 15/05/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور