1396/08/29   5:02 بعد از ظهر
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3132 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 4 از 261

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

تغذیه در سندرم متابولیک ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۱۱.۲دانشکده تغذيه و علوم غذاييدانشجويانگروسي نازيلا
برنامه ريزي آموزشي در علوم پزشکيهمه گروههامرکز مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکيگردان شکنمريم
بهداشت روان درخانوادهمعاونت بهداشتي معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌گرامياندکترناهيد
آموزش بهورزی در نظام ارایه خدمات بهداشتی ؛تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۵.۱۱شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌گرامي محمد
Endothelial and inflammatory biomarkers of reproductive healthماماييپرستاري‌ و مامايي‌‌کیانپورخانم مریم
Insulin Resistanceداخلي و قلبپزشکيکچوييدکترعلي
عفونت های تنفسی در کودکان ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۲.۱۰گروه کودکانپزشکيکيوانفردکتر مجيد
سیستیک فیبروزیس ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۳.۶گروه کودکانپزشکيکيوانفردکتر مجيد
خودکشيمديريت خدمات بهداشتيمديريت‌ و اطلاع‌رساني‌کيوان آرادکتر محمود
ژنتيك‌ لنفوما و لوكيماساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکيهانيانکيانوش
بهبود مراقبت هاي پرستاري پس از ترخيص بيمار ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۲.۲۱بيمارستانهامعاونت درمانکيفي شهناز
بهره ورى در خدمات بهداشتى – درمانىساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکياني مهرمصطفي

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1382838
به روز رسانی: 23/08/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور