1396/07/04   3:53 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3084 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 3 از 257

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

Breast Cancerساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيگلشاهيفاطمه
ضايعات بدخيم و پيش بدخيم حفره دهانتشخيصدندانپزشکیگلستان نژاددکتر زهرا
مراقبتهاي پرستاري در ديابتبيمارستانهامعاونت درمانگلزاريسوسن
فيزيولوژي توموردانشکده پزشکيدانشجويانگلزارفاطمه
مواد دنداني‌ در پروتزپروتزدندانپزشکیگلبيديدکتر فريبا
آترواسکلروزدانشکده پزشکيدانشجويانگلابچيدکتر الهيار
بهداشت مدارسشبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌گلابيليلي
پردازش تصوير و سيگنالهاي پزشکيمرکز تحقيقات پردازش تصوير و سيگنال پزشکيمراکز تحقيقاتی دانشگاهگلاب بخشمهندس مرضيه
موتاسيون در سرطانهاي انسانساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيگل محمديرحيم
بيماريهاي اسکلتي عضلاني ناشي از شغلمعاونت بهداشتي معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌گل آباديدکتر مجيد
ژنتيک کارديوميوپاتی هيپرتروفيکژنتيك‌ و بيولوژي‌ ملكولي‌پزشکيگرک يراقيلاله
نارسايي قلب دربالغينداخلي و قلبپزشکيگرک يراقيدکتر محمد

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1376708
به روز رسانی: 15/05/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور