1396/10/28   11:30 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3133 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 257 از 262

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

تأثير عناصر كمياب‌ و داروها بر متابوليسم‌ موادبيوشيمي‌داروسازيآنيدکتر محسن
شكم‌ حادساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيآنيدکتر عليرضا
علم سنجي(scientometrics)کتابخانه مرکزيمعاونت پژوهشيآل مختارمحمدجواد
ايمونولوژي بيماريهاي اتوايميونايمني‌شناسي‌پزشکيآل صاحب فصولفرشته
بيومتريالدانشکده پزشکيدانشجويانآل رسول دهکرديسعيد
مراقبت پرستاري در ريکاوريبيمارستانهامعاونت درمانآقاکريميمهتاب
تصفیه آب ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۷.۱۰دانشکده بهداشتدانشجويانآقاپور نساء
مراقبتهاي دوران بارداريمعاونت بهداشتي معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌آقاييمنصوره
آسيبهاي ورزشى در ورزشهاي کوهستانيکارکنان دانشکده پزشکيپزشکيآقاييغلامرضا
بررسي مسيرهاي بيوشيميايي و مولکولي ليگاندهاي دارويي و گياهي در تومورها و سلولهاي سرطانيبيوشيمي‌داروسازيآقاييدکتر محمود
ورزش در سالمندي (در نظام اراپه خدمات بهداشتي)شبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌آقايياحمدرضا
توسعه صنعت گردشگري پزشکيمديريت واطلاع رساني پزشکيدانشجويانآقارحيميزهرا

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1389747
به روز رسانی: 20/10/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور