1396/12/28   2:36 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 257 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

سلامت شغلي در کتابخانه هامديريت واطلاع رساني پزشکيدانشجوياناجاقيرضوان
مديريت بحران و حوادث غيرمترقبهساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتياثني عشريحسين
مديريت منابع انساني در نظام سلامت ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸بيمارستانهامعاونت درماناثني عشري حسن
پردازش تصاوير و سيگنال پزشکيمرکز تحقيقات پردازش تصوير و سيگنال پزشکيمراکز تحقيقاتی دانشگاهاتحادتوکلدکتر مهناز
مراقبتهاي پرستاري در بيماران مبتلا به بيماري سيستم عصبيپرستاري وماماييدانشجويانابولحسنيشهلا
مراقبت پرستاری در اختلالات سیستم عصبی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۴.۲۴بزرگسالانپرستاري‌ و مامايي‌‌ابولحسني دکتر شهلا
مدیریت دپارتمان اورژانس ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۴.۷.۲۵طب اورژانسپزشکيابوطالبي دکتر عليرضا
نازاييعلوم‌تشريحي‌پزشکيابوترابيدکتر روشنک
مديريت منابع مالي در نظام سلامتبيمارستانهامعاونت درمانابوترابينگين
آنالیز صوت در گفتار درمانی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹گفتاردرمانيتوانبخشيابناوي فاطمه
استرابیسم عمومی ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۳.۱۱.۱۹چشم پزشکيپزشکيابطحي فروشاني دکتر سيد محمدعلي
نقش آمارواطلاعات بهداشتي در کنترل کيفي مواد غذاييساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيابطحيسيد يحيي

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405554
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور