1396/12/28   2:34 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 2 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

بهره وري درمديريت بيمارستانيبيمارستانهامعاونت درمانگنجيدکترحميد
مولکولار ايمونولوژيدانشکده پزشکيدانشجويانگنجعلي خاني حاکميمزدک
مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي مادرزادي کودکانبيمارستانهامعاونت درمانگمين چي فروزان
آموزش بهسازي محيط زيستساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيگلکارمرضيه
Pediatric Nursing careاطفالپرستاري‌ و مامايي‌‌گلچينمهري
مانيتورينگ‌گروه بيهوشيپزشکيگلپروردکتر محمد
بهداشت روان در حیطه ناباروری ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۵.۱۱.۲پرستاري وماماييدانشجويانگليمرجان
Community based prevention mental health ( تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۷.۲۸)پزشکي اجتماعيپزشکيگلشيري پرستو
Bedside Ultrasonography in Emergency Departmentطب اورژانسپزشکيگلشنيدکتر کيهان
مطالعات تجربي (اکسپريمنتال) در زميته ناباروريعلوم‌تشريحي‌پزشکيگلشن ايرانپوردکتر فرهاد
بيماري‌هاي‌ انسدادي‌ ريه‌داخلي و قلبپزشکيگلشندکتر محمد
آترواسكلروزداخلي و قلبپزشکيگلشاهيدکتر جعفر

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405552
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور