1396/07/04   3:53 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3084 مورد يافت شد

  6789101112131415  

صفحه 10 از 257

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

عفونتهاي دستگاه گوارشعفوني و گرمسيريپزشکيکريميدکترايرج
آموزش‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ پزشكي‌ (مسائل‌ انگيزشي‌ و آموزشي‌)ساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميفهيمه
مراقبت پس ازاعمال جراحي قلبداخلي - جراحيپرستاري‌ و مامايي‌‌کريميمهري
دياليز صفاقيساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميشيرين
ايمني وارگونومي شغليساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميسارا
musculoskeletal disordersفيزيوتراپيتوانبخشيکريميدکترعبدالکريم
بهره وري در بيمارستانساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيکريميدکتر سعيد
ايمني وارگونومي شغليبهداشت حرفه ايبهداشتکريميسارا
اختلالات رواني گفتارگفتاردرمانيتوانبخشيکريميحميد
ايمني و ارگونومي شغليدانشکده بهداشتدانشجويانکريميعظيم
علل افت تحصيلي دانشجويان خارجي کارکنان معاونتمعاونت آموزشيکريمي ميثم
مديريت منابع در نظام سلامت مديريت توسعه سازمان ومنابع انسانيمعاونت پشتيبانيکريمي حسن

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1376709
به روز رسانی: 15/05/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور