1396/12/28   2:15 صبح
  تماس با ما پیام نما راهنمای تلفن پست الکترونیک دانشگاه

لاِينهاي تحقيقاتي

3180 مورد يافت شد

  12345678910  

صفحه 1 از 265

لاين تحقيقاتي

گروه

دانشکده / معاونت

نام خانوادگي

نام

سردرددرکودکان ونوجوانانگروه کودکانپزشکيیقینیدکترامید
پیشگیری و اپیدمیولوژی در پریودنتیکسپريودنتالدندانپزشکییقینیدکتر جابر
مراقبتهاي پرستاري در بيماريهاي قلب و عروقپرستاري وماماييدانشجويانگيويمهشيد
تصفيه فاضلابدانشکده بهداشتدانشجويانگياهيمجيد
کانسرهاي سر و گردنپرتودرمانيپزشکيگوکي زادهدکتر عباس
ضايعات غيرترومايي قفسه صدريگروه جراحيپزشکيگوهرياندکتروحيد
خدمات مرتبط با سلامت روان زنان در دوره پس از زايمان (در نظام اراپه خدمات بهداشتيشبکه ها معاونت‌ بهداشتي‌ و مركز بهداشت‌ استان‌گودرزي سرارودياعظم
مراقبت دوران بارداريماماييپرستاري‌ و مامايي‌‌گودرزيمعصومه
مراقبتهاي پرستاري در سوختگيپرستاري وماماييدانشجويانگودرزيمحمد
خدمات اطلاع رساني پزشکي ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۲.۱۰.۱۵بيمارستانهامعاونت درمانگودرزي اشرف
طراحی مداخلات آموزشی در بیماری دیابت ؛ تاريخ تصويب ۱۳۹۶.۳.۶دانشکده بهداشتدانشجويانگودرزيفتانه
توليد و بهينه سازی optimization)) پروتئين ها با استفاده از روش های بيوتکنولوژیساير لاين هاي تحقيقاتيساير لاين هاي تحقيقاتيگودرزوند چگينیکوروش

 
     
 
 

اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان- حوزه ستادی دانشگاه- ساختمان شماره 4- حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
بازدید کننده :1405551
به روز رسانی: 16/12/1396
تجزيه و تحليل سيستم و طراحي علمي : فرزانه امين پور