صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

سومین همایش کشوری شکاف لب و کام چاپ نامه الکترونیک

img_0012

 

 پروفسور برایان سامرلد

 

 

img_0040

 

 

 

img_0076

 

 

 

img_0098

 

دکتر حسین ابدالی (دبیر علمی همایش و مسئول تیم)

 

 

img_0025 

خانم فاطمه درخشنده (دبیر اجرایی همایش و مسئول کلینیک)

 

 

 

 

 

img_0095

 

 دکتر مهرداد معمار زاده (سخنران ویژه)

 

img_0089

 دکتر محمود اشرفی (سخنران ویژه)

 

 

img_0014

 

 جلسه پنل VPI

 

 

11114

 

 

 

 

img_0047

خانم نیره السادات نوری (سخنران) 

 

 

img_0071

 دکتر امین ادهمی (سخنران)

 

 

img_0135

 

 دکتر مرضیه حسن پور (سخنران ویژه)

 

 

img_0123

 دکتر عبدالرحمن شوکت بخش (سخنران)

 

 

 

img_0117

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۹
 

شکاف لب و کام چیست؟