صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

سیزدهمین سمینار آموزشی مداخله زودهنگام جهت والدین چاپ نامه الکترونیک

img_1642

سرکار خانم درخشنده:مسئول کلینیک و دانشجوی دکترای گفتار درمانی

 

 

img_1646

 سرکار خانم طهماسبی:سخنران و کارشناس ارشد گفتار درمانی

 

img_1650

 سرکار خانم صداقتی:سخنران و کارشناس گفتار درمانی

 

img_1652

 نمای نمیرخ از صورت و کام جهت آموزش والدین

 

img_1654

 

 

 والدین یکی از کودکان دارای شکاف لب و کام از خاطرات روز جراحی فرزند خود برای

سایر والدین می گوید

 

img_1675

 شرکت کنندگان در سمینار آموزشی

 

img_1679

 سرکار خانم دکتر حسن پور:سخنران و دکترای پرستاری

 

img_1680

 سرکار خانم مستاجران،طهماسبی و معظم:سخنران و اعضای گروه مداخله زودهنگام

img_1685

 سرکار خانم دکتر حسن پور:سخنران و دکترای پرستاری

 

img_1691

 جناب آقای دکتر عمرانی: سخنران و فوق تخصص گوش و حلق و بینی

 

img_1697

پنل پرسش و پاسخ:اعضای تیم:خانم درخشنده،خانم دکتر حسن پور،

دکتر ابدالی(جراح پلاستیک و مسئول تیم) و دکتر داوری(جراح اطفال)

آخرین به روز رسانی در شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹
 

شکاف لب و کام چیست؟