صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

برنامه های آتی تیم چاپ نامه الکترونیک

 

 

- تصویب اساس نامه تیم شکاف لب و کام اصفهان

 

- افزایش آگاهی مراکز درمانی و متخصصین در زمینه ی شکاف لب و کام و درمان تیمی

 

-

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۳۱
 

شکاف لب و کام چیست؟