صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

اعضای خیریه امام حسین(ع) چاپ نامه الکترونیک

 

اعضای هیئت مدیره
نام سمت سوابق
آقاي مهنس كجاني رئيس هئيت مديره مدير عامل خيريه امام محمد باقر(ع)   
آقاي حاج علي سليمان نژاد عضو هئيت مديره مدير عامل خيريه قمر بني هاشم(ع)
آقاي دكتر معمار زاده عضو هئيت مديره عضو تيم شكاف لب و كام
خانم فاطمه درخشنده عضو هئيت مديره

مسئول کلینیک شكاف لب و كام

 

آقاي دكتر اميني

 

عضو هئيت مديره

 

رئیس حوزه مشارکتهای مردمی دانشگاه

 

آقاي مهندس آرش قرباني

 

خزانه دار و عضو هئيت مديره

 

 

آقاي مهندس مصطفي حُر

 

مدير عامل و عضو هئيت مديره

 

 

 

هئيت اُمنا : 

حجه الاسلام والمسلمين حاج احمد روضاتي   :   { رئيس هئيت امنا}

حجه الاسلام والمسلمين احمد سالك – حاج علي سليمان نژاد – حاج احمد فاميل دردشتي- مهندس كجاني – دكتر حسين كشاني– دكتر معمار زاده– دكتر مصطفي

اميني – آقاي دكتر براتي –حاج سيد مرتضي مير لوحي – دكتر مسعود فيض بخش  دكتر فرهاد فخاري نژاد - دكتر موحديان – دكتر فاطمه درخشنده – خانم مهشيد اسحافي – آقاي مهندس قرباني – خانم رضايي – خانم پارسا سرشت – خانم سعيده اميني – خانم ليلا عمومي – مهندس زائري – آقاي مجتبي حُر-آقاي مصطفي حُر

آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۰
 

شکاف لب و کام چیست؟