صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

مشاورات گفتار و زبان چاپ نامه الکترونیک

                                              

مشاوراتی جهت تحریک رشد گفتار و زبان

 

مشاورات مربوط به رشد زبانی

 

مشاوراتی جهت کاهش خروج هوا از بینی در گفتار

 

انتظارات گفتاری والدین از جراحی کام

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۳۱
 

شکاف لب و کام چیست؟