صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | تماس با ما

 

mui 92

مراقبت های قبل و بعد از عمل چاپ نامه الکترونیک

 

                                              

                                                 مراقبت های قبل از عمل جراحی

 

                                                 مراقبت های بعد از عمل جراحی

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۵
 

شکاف لب و کام چیست؟