ورود به سامانه چاپ

 

لینک ورود به سامانه مدیریت اطلاعات ، نظارت و کنترل پروژه های عمرانی

 

** کاربر محترم : جهت استفاده از سامانه ابتدا باید به شبکه داخلی دانشگاه متصل شوید.

 

samane